Elektrik enerjisi serbest elektron akışıdır. Elektrik elde edebilmek için serbest elektronları harekete geçirebilecek kaynaklara ihtiyaç...
ENERJİ : İş yapabilme yetenegine enerji denir. Iş enerji sarfedilmek suretiyle yapılır. Enerji yoktan var...